Olimpinio projekto konkursas

Projekto "Olimpinė karta" olimpinio projekto konkursas rengiamas kiekvienų metų pavasarį. Konkursas skirtas projekto nariams, kurie nori įgyvendinti papildomas projektines veiklas, atsižvelgdami į olimpines vertybes, pagrindinius olimpinius principus ir pagrindinius olimpinio judėjimo ramsčius. Konkurso laureatams skiriamas iki 500 eurų finansavimas.

2018 m. pagrindinis dėmesys bus skiriamas integracijai ir įtraukimui, sportą ir fizinį aktyvumą naudojant kaip priemonę jungti skirtingo amžiaus, rasės, tikėjimo ar lyties žmones.  

Konkurse gali dalyvauti tik projekto „Olimpinė karta narės“ – bendrojo ugdymo mokyklos ir ikimokyklinės įstaigos.

2018 m. finansavimas gali būti skirtas tiek formaliojo, tiek neformaliojo švietimo veikloms įgyvendinti. 

Paraiškoje nebūtina nurodyti visų įstaigos metų veiklų, tai gali būti vienos dienos renginys, ar renginių ciklas, socialinis projektas ar kita veikla. Skatiname projekte aprašomas veiklas sieti su pagrindine šių metų kryptimi - visi skirtingi, bet stiprūs kartu.

Tvarkos apraše nurodyta detali informacija.

2018-m.-Olimpinio-ugdymo-veiklu-konkurso-nuostatos.pdf 

Paraišką pateikti galite prisijungę prie Jūsų mokyklos ar ikimokyklinės įstaigos vidinio puslapio.

Komentarai