Respublikinis ikimokyklinio amžiaus vaikų sporto renginys "Mažųjų žaidynės 2017"

Balandžio 20 d. įvyko tradicinės aštuntasis respublikinis ikimokyklinio amžiaus vaikų sporto renginys „Mažųjų žaidynės 2017“. Džiaugiamės, kad atvyko ir dalyvavo net 160 ikimokyklinio amžiaus vaikų iš Eržvilko gimnazijos, Klaipėdos r. Slegių mokyklos-diaugiafunkcinio centro, Šakių r. Sintautų pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus "Vyturėlis", Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos, Eržvilko gimnazijos Varlaukio skyriaus, Smalininkų L. Meškaitytės pagrindinės mokyklos, Jurbarko "Ąžuoliuko" mokyklos, Viešvilės pagrindinės mokyklos, Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos, Šimkaičių J. Žemaičio pagrindinės mokyklos ikimokyklinė ir priešmokyklinė grupė, Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio "Buratinas", Jurbarkų darželio-mokyklos, Tauragės lopšelio-darželio "Kodėlčius", Jurbarkų darželio-mokyklos Rotulių skyriaus darželio ir Kauno lopšelio-darželio "Ąžuoliukas".

Mažuosius sportininkus sveikino Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, mero pavaduotojas Saulius Lapėnas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Jaramavičienė, Lietuvos „Žalgirio“ sporto draugijos viceprezidentas Petras Valutis taip pat ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto olimpinio švietimo programų vadovė Ugnė Supranavičienė ir kiti svečiai, na ir mažieji vaikų draugai Kiškiukai Olimpiukai. Sportinį renginį paįvairino jaunųjų lopšelio-darželio „Nykštukas“ karatistų pasirodymas bei visus mažuosius sportininkus ir dalyvius pakvietė prisijungti prie linksmos apšilimo mankštelės šokių mokytoja Reda Žemelienė su merginų šokių grupe. Visi šventės dalyviai-jaunieji sportininkai, svečiai, žiūrovai, „sirgaliai“ pajuto olimpinių žaidynių laukimo dvasią, olimpinių vertybių reikšmę, didybę ir prasmę. „Mažųjų žaidynės 2017“ baigėsi, smagiai, draugiškai. Nebuvo nei nugalėjusių, nei pralaimėjusių. Apdovanoti buvo visi mažieji sportininkai ir jų vadovai, prizais, diplomais, medaliais, specialiomis nominacijomis. Nuoširdžiai dėkojame „Mažųjų žaidynių 2017“ rėmėjams Lietuvos tautiniam olimpiniam komitetui, Lietuvos sporto draugijai „Žalgiris“, Jurbarko saugaus eismo centro direktoriui Česlovui Blažiui, J. Meškausko IĮ „Medenta“ ir IĮ „Silveris“ savininkams Aušrui ir Liudui Kazlauskams. Renginio organizatoriai matydami mažųjų sportininkų akyse begalinį džiaugsmą, gerą nuotaiką atsisveikino iki sekančių metų. Manome, kad visų komandų dalyvavimas šiame sportiniame olimpiniame renginyje sustiprino visų motyvaciją būti fiziškai stipriais aktyviais, galimybę pažinti geriau save ir draugą, išmokti gyventi santarvėje su savimi ir aplinkiniais, o svarbiausias-išmokti nugalėti save. Apie mūsų renginį kalbama ir Balticum Jurbarko televizijoje: https://www.youtube.com/watch?v=j1wCdmsG-MI

Jurbarko vaikų lopšelis-darželis "Nykštukas" direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Olimpinio ugdymo koordinavimo grupės vadovė Irena Povilaitienė

Komentarai