Paraiška tapti projekto nariu

I. ĮSTAIGOS DUOMENYS
1. Projektą „Olimpinė karta“ koordinuosianti grupė įstaigoje:
Projekte dalyvausiančių ikimokyklinio amžiaus vaikų ar/ir mokinių skaičius:
Bendras įstaigos ikimokyklinio amžiaus vaikų ar/ir mokinių skaičius:
Projekte dalyvausiančių pedagogų ir administracijos darbuotojų skaičius:
Bendras įstaigos pedagogų ir administracijos darbuotojų skaičius:
II. APIE PROJEKTĄ
Projekte dalyvausiančių ikimokyklinio amžiaus vaikų ar/ir mokinių skaičius:
Projekte dalyvausiančių ikimokyklinio amžiaus vaikų ar/ir mokinių amžius/ klasė:
Projekte dalyvausiančių pedagogų ir administracijos darbuotojų skaičius:
7. Formalusis švietimas (tik bendrojo ugdymo mokykloms):
Prašome nurodyti mokomuosius dalykus, į kuriuos bus integruojamas olimpizmas, klases ir temas
III. LAUKIAMŲ REZULTATŲ APIBŪDINIMAS