Druskininkų lopšelis - darželis "Bitutė"

Lopšelis – darželis „Bitutė“ pradėjo dirbti 1985 metų spalio 15 dieną. Įstaigos pagrindinė veiklos sritis – švietimas, pagrindinė veiklos rūšis - ikimokyklinis ugdymas. Kita veiklos rūšis – priešmokyklinis ugdymas. Savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, LR Švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, LR Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais ir įstaigos nuostatais.