Druskininkų lopšelis - darželis "Žibutė"

Dzūkai esame mažučiai-Druskininkų mes vaikučiai. Mūsų miestas nuostabus, žiemą vasarą gražus. Čia bangelė Nemunėlio, čia sraunuolė Ratnyčėlė... Mus aplanko daug svetelių iš visų šalies kampelių. O pušyno pačiam pakraštėly apkabintas pušelių žalių Šviečia, moja darželis mūs mielas – jis kas rytą vis laukia vaikų. O vaikai čia kasdieną sportuoja: daro mankštą, bėgioja kieme... Norim būti sveikuolių sveikuoliais ir su sportu draugaut visada! „ŽIBUTĖS“ VAIKAI - SPORTO DRAUGAI, ČIA AUGA TVIRTA OLIMPIEČIŲ PAMAINA! Lopšelis-darželis „Žibutė“, siekdamas ugdyti sveikus ir aktyvius vaikus, nuo 2014 m. įsijungė į Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą, o nuo 2015 m. tapo projekto „Olimpinė karta“ nariu. 2015 m. įstaiga dalyvavo „Futboliuko“ projekte, o kūno kultūros pedagogė E. Kibirkštytė tapo respublikinės kūno kultūros pedagogų asociacijos (RIUKKPA) nare, tuo pačiu lopšelis-darželis dalyvauja asociacijos organizuojamuose projektuose „Mažais žingsneliais didžiojo futbolo link“, „Mažųjų olimpiada“, „Žiemos“ olimpiada“ ir kt. Įstaigos prioritetai: vidaus ir lauko infrastruktūros pritaikymas judriai vaikų veiklai ir visapusiškam sveikatinimui bei kurorto erdvių išnaudojimas sveikatinimo veikloms; bendradarbiavimas su sveikatą stiprinančiomis ir olimpinį ugdymą organizuojančiomis įstaigomis bei socialiniais partneriais; olimpinių vertybių puoselėjimas.