Kretingos Marijono Daujoto pagrindinė mokykla

Kretingos Marijono Daujoto vidurinė mokykla – tai pamario krašto mokykla, pasirinkusi ekonomikos, ekologinę ir estetinę ugdymo kryptis (EEE). Ekonominė – verslumo ugdymas (veikia mokomoji mokinių bendrovė „Arbatinukas“, kur mokiniai turi galimybę teorines žinias taikyti praktikoje); ekologinė (vykdomos veiklos, orientuotos į praktinę gamtosauginę veiklą, skatinančią bendruomenės aktyvumą); estetinė (sukurtos erdvės kūrybinių darbų eksponavimui; mokiniai dalyvauja respublikiniuose kūrybinių darbų projektuose, konkursuose, parodose ir olimpiadose, dažnai tampa nugalėtojais). Be tradicinių žinių, mokiniai įgyja ekonomikos, rinkodaros, vadybos ir apskaitos pagrindų. Ypač didelis dėmesys skiriamas ekologijos projektams, bendradarbiavimui su Kretingos miškų urėdija. Pirmąjį savo istorijos puslapį mokykla atvertė 1610 m. – Kretingoje buvo įkurta parapinė pradinė mokykla. XIX a. mokykla pertvarkyta į rusišką valdinę mokyklą, o 1915 m. – į lietuvišką pradžios mokyklą. Pokario metais Kretingos pradinė mokykla buvo didžiausia Lietuvoje. Pirmoji abiturientų laida išleista 1979 m. 1995 m. lapkričio 16 d. mokykla pavadinta garsaus Lietuvos miškininko Marijono Daujoto vardu, todėl didelis dėmesys skiriamas ekologijos projektams, bendradarbiavimui su miškininkais. Nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. mokykla tapo pagrindine mokykla. Kretingos Marijono Daujoto pagrindinė mokykla vykdo pradinio ir pagrindinio ugdymo, neformaliojo vaikų ir mokinių ugdymo programas. Mokykloje galime didžiuotis mokinių aukštais pasiekimais (savivaldybėje, apskrityje, respublikoje ir tarptautinių) sporto ir technologijų srityje, suburtu kompetentingų mokytojų kolektyvu, pasirengusiu padėti kiekvienam vaikui pagal jo galias ir poreikius pasiekti geriausių rezultatų, atsakingai rinktis savo gyvenimo kelią, mokytis pareigingumo, išsiugdyti bendražmogiškąsias vertybes ir socialinius įgūdžius.