Pasvalio lopšelis - darželis „Eglutė"

Pasvalio lopšelis-darželis „Eglutė“ įkurtas 1970 m. Daug dėmesio čia skiriama vaikų įvairių gebėjimų ugdymui. Pagrindinė prioritetinė veiklos sritis yra vaikų sveikatos ugdymas. Pagrindinis Lopšelio-darželio strateginis tikslas - visų bendruomenės narių sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas. 2000 m. Lopšelis-darželis buvo įtrauktas į Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. 2013-2017 m. patobulinta lopšelio-darželio „Eglutė“ sveikatos stiprinimo ir saugojimo programa „Aukime sveiki kartu“. Už sveikatos stiprinimo idėjų plėtrą ir sveikesnės visuomenės kūrimą, Lopšelis-darželis apdovanotas sveikatos apsaugos viceministro padėkos raštu. Vaikų sveikatos ugdymas, sveikos ir saugios gyvensenos integravimas į kasdieninę įvairiapusę vaikų veiklą yra labai svarbus, nes užtikrina siekiamą rezultatą Lopšelyje-darželyje.