Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis - darželis "Buratinas"

Lopšelis-darželis įsteigtas 1986 m. sausio 6 d. Pirmuosius 152 ugdytinius naujasis lopšelis-darželis priėmė 1986 m. vasario 10 d. Įstaigai vadovavo šviesios atminties vedėja Valerija Remeikienė. Nuo 2001 m. gruodžio mėn. direktore dirba Violeta Kumžienė. Lopšelyje-darželyje veikia 6 grupės (ugdytiniams nuo gimimo iki 7 metų). Ugdytiniams sudarytos sąlygos sportuoti sporto salėje, meninius gebėjimus plėtoti aktų salėje, konstruoti Lego dacta žaidimų kambaryje, saviraiškos įgūdžius plėtoti Pasakų kambarėlyje. Nuo 2003 m. gegužės 20 d. lopšelis-darželis įsitraukė į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. Nuo 2012 m. įstaiga yra Lietuvos vaikų ir jaunimo olimpinio ugdymo projekto „Olimpinė karta“ narė. 2018 metais lopšelis-darželis tapo Olimpinės kartos "Metų ikimokyklinė įstaiga". Įstaigoje ypatingas dėmesys skiriamas aktyviam vaikų judėjimui, sveikatos stiprinimui puoselėjant lopšelio-darželio bendruomenės ir olimpines vertybes.