Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis - darželis "Nykštukas"

Šiaulių r. lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ dirba 19 pedagogų, veikia 9 grupės, įstaigos vadovė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas Rima Andrulaitienė. Ikimokyklinio amžiaus grupių vaikai ugdomi vadovaujantis lopšelio-darželio „Nykštukas“ ikimokyklinio ugdymo programa „Mažais žingsneliais link didelio kelio“, priešmokyklinio amžiaus grupėse ugdymas vyksta vadovaujantis „Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) programa“. Papildomai vaikai ugdomi ritminių šokių, dailės, vokalo, anglų kalbos būreliuose. Lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ veikla organizuojama taip, kad vaikas augtų šeimai artimoje aplinkoje, siekiama vaiko ugdymo vienovės ir darnos su šeima. Mūsų lopšelio-darželio pedagogai ne pirmi metai kryptingai ir kūrybingai taiko įvairius būdus ir metodus. Lopšelio-darželio bendruomenė didelį dėmesį skiria vaikų saugios ir sveikos gyvensenos ugdymui: dalyvaujame respublikiniuose projektuose „Olimpinė karta“, „Sveikatiada“, Respublikinė Ikimokyklinių Įstaigų Darbuotojų Asociacija "Sveikatos Želmenėliai" ir esame įtraukti į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą.