Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykla

MISIJA: teikti kokybišką pradinį, pagrindinį, pritaikytą ir individualizuotą pradinį ir pagrindinį ugdymą, įgyvendinti neformaliojo švietimo (priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo) programas, siekti kiekvieno mokinio, vaiko ugdymo(si) pažangos ir asmenybės ugties, atsižvelgiant į jų gebėjimus ir poreikius. VIZIJA: Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykla atvira permainoms, naujų mokymo(si), bendruomeniškumo iššūkių ir galimybių mokykla. VERTYBĖS: atsakingas, kokybiškas, kūrybiškas mokymas(is), paremtas smalsumo, vaizduotės, atkaklumo mokantis, nuoseklios veiklos ir praktikos bei bendradarbiavimo puoselėjimu.