Projekto "Olimpinė karta" mokymai ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams. REGISTRACIJA UŽDARYTA

   Lietuvos tautinis olimpinis komitetas įgyvendina olimpinio švietimo programas ir projektus, skirtus olimpinių idėjų ir vertybių sklaidai Lietuvoje ir olimpinių vertybių puoselėjimui.

   Projekto "Olimpinė karta" mokymai, skirti ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams - keturių dienų mokymų ciklas. Mokymų tema - "Darnios komandos ir įstaigos bendruomenės kūrimas, per fizinį aktyvumą ir olimpines vertybes".

   Mokymų uždaviniai:

- Išsiaiškinti ikimokyklinio ugdymo įstaigose dirbančių pedagogų vertybes ir atrasti sąsajų su olimpinėmis vertybėmis.

- Supažindinti olimpinėmis vertybėmis grįstu ugdymu ir ugdytojo vaidmeniu jame.

- Pristatyti sporto ir fizinio aktyvumo kaip ugdymo priemonių galimybes, skatinant kūrybišką jo taikymą.

 

Į mokymus gali registruotis ne daugiau kaip 3 vienos įstaigos atstovai.

 

Data: I dalis 2017 m. gruodžio 4 -5 dienomis, II dalis 2018 m. sausio 8 -9 dienomis

 

Vieta: Konferencijų centras "Europa Royale", Miško g. 11, Kaunas

 

Mokymai yra nemokami

 

Mokymų dalyviai gaus kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus

 

Dalyvių registracija į mokymus vyks iki š.m. lapkričio 27 d.

 

Pridedama. Mokymų programa. Mokymų lektorės aprašymas. Kvietimas.

Mokymu-programa-I-dalis.pdf

Mokymu-programa-II-dalis.pdf

  Audrone-Vizbariene.pdf

 Kvietimas.pdf

Dėl didelio susidomėjimo, registracija į mokymus yra UŽDAROMA.

Komentarai