Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų olimpinė diena "Mes olimpiečiai"

Kviečiame dalyvauti Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų olimpinėje dienoje "Mes olimpiečiai"

TIKSLAS

Populiarinti olimpines idėjas priešmokyklinio ugdymo vaikų tarpe.

UŽDAVINIAI

-       Formuoti teigiamą požiūrį į kūno kultūrą ir sportą.

-       Skatinti vaikų norą judėti, ugdant rungtyniavimo ir lenktyniavimo supratimą.

-       Bendradarbiauti ir dalintis gerąja darbo patirtimi su rajono ir respublikos ugdymo įstaigomis. 

LAIKAS IR VIETA

Olimpinė diena vyks Jonavos rajono  kūno kultūros sporto centro didžiojoje salėje 2017 m.  lapkričio 7 d. 10. 30 val.

DALYVIAI

Dalyvauja ikimokyklinio ir  priešmokyklinio amžiaus 6-7 metų 10 vaikų komanda: 5 mergaitės, 5 berniukai.

RENGINIO EIGA

-       Renginio svečių sveikinimai;

-       Šventinis paradas;

-       Komandų prisistatymas (1-2 min.);

-       Draugystės mankšta;

-       Estafetės;

-       Apdovanojimai.

ESTAFETĖS

  1. Biatlonas
  2. Miklios kojos, taiklios rankos.
  3. Ridenk ir mušk.
  4. Bėgimas per kliūtis.
  5. Lankų siuntimas.
  6. Kamuoliukų pernešimas.
  7. Kamuolio mėtimas į krepšinį.
  8. Pralindimo estafetė.

DALYVIŲ REGISTRACIJA

Pranešti  elektroniniu paštu: pakalnute@jonava.net  arba telefonu 8 349 54834 iki  2017-11-02

ORGANIZATORIAI IR RENGĖJAI

Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Pakalnutė“ direktorė Z. Gudonavičienė, pavaduotoja ugdymui R. Unčiūrienė, auklėtojos: D.Greičiuvienė, R.Ramančiuckienė, A.Bernotienė, J.Zvicevičienė,  R.Voitukovičienė,  V.Kalpokienė, A.Narkauskienė, R.Nevulytė, R. Lamanauskienė, V.Meiliūnienė, A.Bielinė

PARTNERIAI

Lietuvos vaikų ir jaunimo olimpinio ugdymo komitetas.

Jonavos kūno kultūros ir sporto centras.

Jonavos rajono savivaldybės administracijos  Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.

APDOVANOJIMAI

Dalyviai bus apdovanoti diplomais ir prizais.

Komandos vadovas ir ją lydintys asmenys pasirūpina vaikams geriamu vandeniu.

Renginio nuostatus galite rasti čia. 

 

Komentarai