Apie mus
Naujienos
OK narių naujienos
Renginiai
Konkursai
OVUP
KFU

Sporto sveikatingumo šventė "Kalėdų senelio belaukiant"

Sporto sveikatingumo šventė "Kalėdų senelio belaukiant"
Sveikas vaikas – tai fiziškai aktyvus vaikas. Judėdamas, žaisdamas vaikas turi įprasti laikytis tam tikrų taisyklių, saugoti save ir draugus, išmokti įdėti pastangų siekiant tikslo ir mokėti pasidžiaugti pasiektu rezultatu. Gera emocinė, kūno ir socialinė sveikata leidžia vaikui pajusti gyvenimo džiaugsmą, padeda formuotis kaip asmenybei. Svarbu įdomi prasminga fizinė veikla. Gruodžio 6 d. rytą ant lopšelio-darželio „Vyturėlis“ stogo blaškėsi Kalėdų senelis ir senis Besmegenis. Niekaip negalėjo surasti kamino, per kurį būtų galima patekti į vidų. Visa laimė, kad juos pastebėjo vaikai ir patarė, nuo stogo, nulipti kopėčiomis. Kalėdų senelis ir senis Besmegenis apsidžiaugė vaikų sumanumu ir padedant naujiems draugams, mažiesiems nykštukams, sėkmingai nusileido nuo stogo. Bet bėdos senelių dar nesibaigė. Pasirodo, kelionė iš šiaurės buvo labai sudėtinga ir pasimetė dovanos. Nedvejodami vaikai, pasisiūlė jas surasti. Kalėdų senelis, norėdamas įsitikinti ar mažieji nykštukai tikrai drąsūs, vikrūs, mokantys siekti tikslo ir laikantys duoto žodžio, paprašė atlikti keturias sportines užduotis, kurias reikėjo patiems surasti. Ir vaikų grupės: „Riešutinė“, „Apelsininė“, „Saulėtoji“, „Pūkeliai“, „Mėtinė“, „Karamelinė“ su ikimokyklinio ugdymo auklėtojomis: Danguole Žuliene, Aušra Bruožaitiene, priešmokyklinio ugdymo pedagogėmis: Zita Šuplevičiene, Ona Petroniene ir ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininke Daiva Pranaitiene suskubo vykdyti užduočių. Kalėdų senelis stebėjo, kaip vikriai mažieji nykštukai pralenda „sniego tunelį“, bėga gyvatėle, kokios miklios kojos, bėgant tilteliu ir šokinėjant į žiedus ir taiklios rankos, mėtant „sniego gniūžtes“. Įsitikinęs jų drąsa ir garbingu elgesiu, Kalėdų senelis kiekvienai grupei davė po nuotrauką, kurioje vaizduojama vieta, kur pamestos jų dovanos. Nykštukams pasisekė, kad visos dovanos buvo pamestos darželio kieme ir neužilgo džiūgaudami jie, surastus dovanų maišelius,rodė Kalėdų seneliui. Šią gražią sporto sveikatingumo šventę auklėtiniams dovanojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojos metodininkės Jurgita Valickienė, Rasa Baltrūnienė ir plaukimo instruktorė, kūno kultūros mokytoja metodininkė Regina Jasiūnienė. Renginio veikla siekėme vaikams suteikti judėjimo džiaugsmą.Plaukimo instruktorė Regina Jasiūnienė