Apie mus
Naujienos
OK narių naujienos
Renginiai
Konkursai
OVUP
KFU

SPORTO ŠVENTĖ Kretingos Simono Daukanto progimnazijoje

Kalbėdami apie sportą suvokiame tai kaip visumą: pralietas prakaitas, pergalės ir pralaimėjimai, aistruoliai, sporto salės ir stadionai. Sportas ugdo asmenybę ir tegul asmenybių būna kuo daugiau...Gegužės 31 d. Kretingos Simono Daukanto progimnazijoje vyko didžiulė sporto šventė, kurioje dalyvavo ne tik vaikai, mokiniai, bet ir tėveliai, močiutės, kaimynai, draugai, bendruomenė. Šią dieną paskyrėme Olimpinei dienai, todėl pradėjome nuo masinio bėgimo progimnazijos teritorijoje. Šioje šventėje dalyvavo 339 sportininkai. Po visuotinio apšilimo, dalyviai pasiskirstė į sekcijas, kuriose komandos rungėsi: šuolis į tolį įsibėgėjus, teniso kamuoliuko metimas į kibirą, bato spyrimas, puodynės daužymas užrištomis akimis, baudinys į vartus, kaladės metimas, šuoliukai per šokdynę, smiginis, 100/50 metrų bėgimas, baudų metimas, smėlio maišelio nešimas ant galvos, laikraščio ,,gniūžtės“ metimas į šiukšliadėžę, virvės traukimas... Sporto šventės pabaigoje vaikai, mokiniai buvo apdovanoti padėkos raštais, išrinkta sportiškiausia klasė. PATVIRTINTA Kretingos Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2017 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. V1 KRETINGOS SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS SPORTO ŠVENTĖS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS1. Kretingos Simono Daukanto progimnazijos (toliau – Progimnazija) nuostatai įvardija respublikinio projekto "Olimpinė karta" sporto šventės – bėgimo, skirto Olimpinei dienai tikslus ir uždavinius, dalyvius, organizavimo tvarką.2. Varžybas organizuoja Kretingos Simono Daukanto Progimnazija.II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI3. Tikslas – per sportą ugdyti sąmoningą, pilietiškai aktyvų Lietuvos pilietį.4. Uždaviniai:4.1. populiarinti bėgimą kaip sveiką gyvenimo būdą;4.2. diegti mokinių, vaikų pomėgį ir poreikį būti fiziškai ir protiškai aktyviems visą gyvenimą;4.3. tobulinti bendravimo ir bendradarbiavimo kompetenciją;4.4. skatinti mokinius, vaikus gerbti save ir varžovus.III. DALYVIAI5. Varžybose dalyvauja Kretingos Simono Daukanto progimnazijos mokinių, vaikų, tėvelių, senelių, draugų, kaimynų komandos. Komandą sudaro 5 dalyviai.IV. ORGANIZAVIMAS6. Varžybos vyks 2017 m. gegužės 31 d. Progimnazijos stadione 9.00 val. (adresas: Kretinga, Palangos g. 25)7. Informaciją apie renginį teikia Progimnazijos direktoriaus pavaduotoja neformaliajam ugdymui Judita Leščiauskienė, tel. Nr. 8 671 49494, elektroniniu paštu: les.judita@gmail.com., kūno kultūros vyresnioji mokytoja Vaclova Pukelienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Laimutė Narvilienė, tel. Nr. 8 60015656, elektroniniu paštu laimute01@gmail.com V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS9. Varžybų dalyviai varžysis įvairiose sportinėse rungtyse, bėgs progimnazijos pažymėtoje teritorijoje. Bus apdovanoti organizatorių padėkos raštais, bus paskelbta sportiškiausia klasė.