Apie mus
Naujienos
OK narių naujienos
Renginiai
Konkursai
OVUP
KFU

Konferencija "Olimpiniam judėjimui sakau TAIP!"

Konferencija

2021-09-29 Vilniaus lopšelyje-darželyje "Bitutė" vyko Respublikinė konferencija"Olimpiniam judėjimui saukau TAIP!". Lauke nuotaikingai atskubančius į konferenciją atskubančius svečius pasitiko Lietuvos olimpinis talismanas Ąžuolas ir įstaigos mokytojai.

Į konferenciją atskubėjo dalyviai iš įvairių Lietuvos Respublikos miestų pasidalinti olimpinio gyvenimo gerąja patirtimi: Kauno, Alytaus ir Vilniaus ikimokyklinių įstaigų mokytojai, LTOK olimpinio švietimo programų vadovas Kasparas Šileikis, Vilniaus miesto savivaldybės švietimos skyriaus vyriausioji specialistė Graciana Jagelo.

Susirinkusiems konferencijos dalyviams sveikinimo žodį tarė Vilniaus miesto L/D "Bitutė" direktorė Sigita Dailydienė.

L/D "Bitutė" ugdytiniai linksmai pasveikino konferencijos svečius muzikiniu šokiu "Taikos balandžiai", kuris sulaukė plojimų ir sujaudino svečius iki ašarų. Buvo iškilmingai įnešta olimpinė vėliava ir iškilmingai vaikų sugiedotas įstaigos olimpinis himnas.

Konferencijos pradžioje drąsiai ir įtikinamai pasisakė L/D "Bitutė" tėvų bendruomenės atstovas Mantas Žinkevičius.

Dalijomės ir išklausėme iš kitų Lietuvos Respublikos miestų ugdymo įstaigų mokytojų parengtus pranešimus. Olimpinio švietimo programų vadovas Kasparas Šileikis savo pranešime "Olimpinio švietimo galimybės ikimokykliniame ugryme" supažindino susirinkusiuosius su galimybe ugdymo įstaigoms dalyvauti "Mažųjų olimpiunių žaidynių" ir "Olimpinio mėnesio" LTOK renginiuose. 

Savo darželio olimpinio kel;io patirtimi pasidalijo Vilniaus lopšelio-darželio "Bitutė" direktorės pavaduotoja ugdymui Daiva Saladžiuvienė. Ji pristatė pranešimą "12 žingsnių olimpiniame kelyje", kuris svečius suintrigavo nuosekliais tvirtėjančiais sportiniais pasiekimais įstaigoje ir už jos ribų. Informatyviai buvo pateikta įstaigoje surengtos su visa ugdytinių bendruomene olimpinių žaidynių filmuota medžiaga, džiaugsmingomis ir originaliomis įvairių organizuotų sportinių renginių bei varžybų nuotraukų akimirkomis, kuriose atsiskleidžia džiaugsmingos vaikų ir mokytojų emocijos iškovotais laimėjimaisVilniaus miesto ir Lietuvos Respublikos mąstu.

Savo sportinės veiklos patirtimi bei pasiektais sportiniais rezultatais pasidalijo mokytojos, atvykusios iš Kauno, Alytaus ir Vilniaus miestoikimokyklinių įstaigų.

Konferencijos pranešėja maloniai pakvietė svečius pertraukos metu apžiūrėti darželio koridoriuje eksponuojamos iniciatyvinės olimpinės darbo grupės mokytojų parengtos parodos "12 olimpinių metų"-su ugdytinių ir mokytojų olimpinių sportinių veiklų, varžybų ir renginių nuotaikingomis nuotraukomis. Svečius sudomino ir įstaigos bendruomenės sportuojančių vaikų tėvų pateiktų nuotraukų paroda "Aktyvuotas judėti", skirta Tokijo vasaros olimpinėms žaidynėms bei Vilniaus ikimokyklinių įstaigų pateiktus stendinius pranešimus.

Konferencijos pabaigą vainikavo iškilmingas pažymėjimų įteikimas kiekvienam, pristačiusiam pranešimą, dalyviui. Ši konferencija paskatino ugdymo įstaigų glaudesnį  tarpusavio bendradarbiavimą, atvėrė galimybes naujų sportinių idėjų generavimui ir sklaidai. Taip pat paragino ikimokyklinio ugdymo mokytojus drąsiau ir aktyviau dalyvauti kitose sportinio pobūdžio konferencijose.

Visus, dalyvavusius sporto komiteto atstovus, Vilniaus miesto savivaldybės svečius bei ikimokyklinėse įstaigose dirbančius mokytojus suvienijo netik individuali patirties sklaida, bet ir bendras tikslas-ugdyti fiziškai stiprią, visapusiškai brandžią vaiko asmenybę.

Visi kartu mes džiaugiamės, kad galime tiek daug perduoti inovatyvių vertybių vaikui-ateities kūrėjui.

Lopšelio-darželio "Bitutė"olimpinė darbo grupė


Galerija